Rautalammin kunnanvirastossa on julkisesti nähtävänä 1.4. – 2.5.2008 välisenä aikana Vuohirannan alueen asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaava-alue sijaitsee Rautalammin taajaman kaakkois-osassa. Asemakaava koskeeVuohiniemen länsirannalla olevaa tilaa Vuohiranta 21:67.

Asemakaava käsittää noin 13 ha kokoisen alueen. Asemakaavalla on osoitettu yhteensä 28 uutta rakennuspaikkaa erillispientalojen korttelialueelle viiteen eri kortteliin sekä lähivirkistys- ja venevalkama-alueet. Rakennuspaikoista kahdeksan on omarantaisia.

Kaavaluonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä myös Rautalammin kunnan internetsivuilla osoitteessa http://www.kaavat.rautalampi.fi.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jouko Karjalainen puh. (017) 6890 235.

KUNNANHALLITUS

 

  Selostus OAS Merkinnät Kaava Kansi