Rautalammin kunnanvirastossa on julkisesti nähtävänä 4.12.2009 – 3.1.2010 välisenä aikana Armisvesi-Vihtasen rantayleiskaavan muutos tilalle Kalmisto 2:33 ja siihen sisältyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaava-alue sijaitsee Myhinpäästä lounaaseen n. 4 km Vihtasen pohjoisrannalla.

Kaava käsittää noin 9 ha kokoisen alueen. Kaavamuutoksessa siirretään yleiskaavassa osoitetut kolme rakennuspaikkaa kiinteistön sisällä toiseen paikkaan.

Kaavaluonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet ja huomautukset tulee
toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan
päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700
Rautalampi.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä myös Rautalammin kunnan internet-
sivuilla osoitteessa http://www.kaavat.rautalampi.fi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tuure Savolainen puh. (017)- 6890 236.

KUNNANHALLITUS

Kaavaluonnos Selostus OAS Määräykset