RAUTALAMMIN KUNTA
HANKAVESI - KALAJANJÄRVI YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVA

KAAVAKARTTA JA KAAVAMÄÄRÄYKSET

Yleiskaavan asiakirjat koostuvat kaavakartasta, kaavan merkintöjenselityksestä ja määräyksistä sekä kaavaselotuksesta.

Hankaveden ympäristön yleiskaavan kaavamerkinnät ja määräykset (pdf)

Yleiskaavakartat on jaettu kahteen osaan, pohjoinen ja eteläinen.
Karttaotteet ovat pdf-muodossa
Pohjoisosa: Kaavakartta, pohjoinen
Eteläosa: Kaavakartta, eteläinen
POHJAKARTTA:

LUPA nro:

TOTEUTUS:

HUOM ! Kaavakarttaotteet ovat Adobe Acrobat-muodossa.

Jos sinulla ei vielä ole PDF-lukuohjelmaa, saat sen täältä