RAUTALAMMIN KUNTA

 

KORTTELIN 136

ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2 000

 

 

 

Asemakaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Latsinmäen korttelia 136  ja viereistä VL-aluetta.

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 136.

 

 

MERKINNÄT JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

 

 

                        Erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialue.

  

                        Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa myös myymälätiloja.

  

 

                                      3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vah­vistaminen koskee.

 

                                      Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

 

 

                                      Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

 

          136                      Korttelin numero.

 

           2                         Rakennuspaikan numero

 

       KATU                      Kadun nimi

 

       e=0.35                     Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

 

 

         II                           Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

 
                 Rakennusala.

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                   Kuopiossa   19.03.2003

       

 

                                                                                                  

                   SUUNNITTELUKESKUS OY                                                                                      

                   Kuopion toimisto

 

 

                  

                   Timo Leskinen                                                                        Virve Wright

                   Dipl.ins.                                                                                  Arkkitehti

 

 

 

                   Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan   30.1.2003 §:n 5 kohdalla hyväksynyt tämän asemakaavan.

 

 

                   Rautalammilla     .   .2003