RAUTALAMPI

                                           
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti pidetään Rautalammin kunnanvirastolla nähtävillä
15.6. – 14.7.2004 välisen ajan seuraavat kaavaehdotukset:

 

Asemakaavan muutos, joka koskee Rautalammin kirkonkylän kortteleita 76(osa), 80
 ja 81(osa)
sekä leikkikenttä-, uimaranta-, katu-, maa- ja metsätalousalueita.
 kaavakartta.pdf   kaavaselostus.pdf   osallistumis ja arviointi suunnitelma.pdf   kaavamääräykset.pdf
 

 

Nokisenkosken ranta-asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 1 ja 2,
venevalkama-, uimaranta-, maa- ja metsätalous sekä yleisen tien alueita.
kaavaselostus.pdf   osallistumis ja arviointi suunnitelma.pdf    kaavakartta.pdf   kaavamääräykset1.pdf    kaavamääräykset2.pdf    kaavamääräykset3.pdf

     

 

Kaavaehdotuksia koskevat kirjalliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa Rautalammin
 kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan  päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, PL 4, 77701 Rautalampi.

 

Kaavaehdotukset ovat nähtävänä myös Rautalammin kunnan internetsivuilla
osoitteessa http://www.kaavat.rautalampi.fi.

 

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jouko Karjalainen puh. (017) 6890 235.

 

KUNNANHALLITUS