Kaavaselostukseen Kaavamääräyksiin

RAUTALAMPI

SONKARIN JA KIESIMÄN ALUEEN

RANTAOSAYLEISKAAVA

Kaavakartta 4

Takaisin hakukarttaan

© SUUNNITTELUKESKUS OY, Kuopion toimisto

Pohjakartta © MML, lupa nro PSAVO/251/99