[Kaavaselostus] [Kaavakartta, eteläosa] [Kaavakartta, keskiosa] [Kaavakartta, pohjoisosa] [Kaavamääräykset] [Takaisin]

 

 

 

 

 

RAUTALAMPI

 

                                                            

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.8.2002 hyväksynyt Lassilan alueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 41, 154, 155 ja 156 sekä katu ja yleisen tien alueet.

Kunnanvaltuuston päätöksestä voidaan tehdä valitus niin kuin kunnanvaltuuston päätöksestä kuntalain mukaan valitetaan. Päätös on nähtävänä Rautalammin kunnanvirastossa 10.9. – 10.10.2002 välisen ajan.

Hyväksytty kaavamuutos on nähtävillä myös Rautalammin kunnan internet-sivuilla.

 

Rautalammilla 10.9.2002

 

RAUTALAMMIN KUNNANHALLITUS