Rautalammin kunnanvirastossa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävänä Lassilan alueen asemakaavan muutosehdotus 17.7. – 21.8.2007 välisenä aikana.
Kaavamuutos koskee Rautalammin kunnassa, kirkonkylän pohjoisosassa Lassilassa sijaitsevaa aluetta. Asemakaavan muutos koskee korttelia 53 (osa) ja maatalousaluetta. Alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueelle kahdeksan asuinrakennuspaikkaa ja lähivirkistysalue. Rakennuspaikoista kaksi on omarantaista.
Kaavaa koskevat kirjalliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, PL 4, 77701 Rautalampi.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä myös Rautalammin kunnan internetsivuilla osoitteessa http://www.kaavat.rautalampi.fi.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jouko Karjalainen, puh. (017) 6890 235.

 

Nimio Selostus OAS Merkinnät Kaava Kansi