Rautalammin kunnanvirastossa on julkisesti nähtävänä 14.2. – 17.3.2008 välisenä aikana Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muuttamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava luonnos. Yleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Haapamäen kylän tilaa Saikari 7:38 ja Kasperila 7:56. Kaava-alue sijaitsee Niiniveden rantaosayleiskaava-alueella Saikarinniemen keskivaiheille taajaman pohjoispuolella.

Yleiskaavan muutoksella osoitetaan Niiniveden rantaosayleiskaavaa laadittaessa pois jäänyt olemassa oleva rakennuspaikka tilalle 7:38 sekä tilan 7:56 osalta rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos loma-asunnosta asuinrakennukseksi.

Maanomistajat ja kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat esittää mielipiteensä alustavasta kaavaluonnoksesta. Kirjalliset huomautukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle, os. PL 4, 77701 Rautalampi, ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Alustava kaavaluonnos on nähtävillä myös Rautalammin kunnan internet-sivuilla osoitteessa http://kaavat/rautalampi.fi Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jouko Karjalainen, puh. (017) 6890 235.

KUNNANHALLITUS

 

Muutos   OAS