Rautalammin kunnanvaltuusto onkokouksessaan 27.2.2007 hyväksynyt Niiniveden rantaosayleiskaavan muutoksen Kettukangas 18:16 –tilan osalta. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.4.2007

Rautalammilla 24.4.2007

KUNNANHALLITUS

 

Nimio Selostus OAS Merkinnät Kaava