Rautalammin kunnanvaltuusto onkokouksessaan 27.2.2007 hyväksynyt Palolahden ranta-asemakaavan. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.4.2007

Rautalammilla 24.4.2007

KUNNANHALLITUS

 

Selostus   OAS   Kaava Merkinnät