RAUTALAMMIN KUNTA

Rautalammin kunnanvaltuuston kokouksessaan 19.3.2003 (§22) hyväksymä
Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaava on Korkeimman hallinto-oikeuden 23.1.2006
antamalla päätöksellä tullut lainvoimaiseksi.

Rautalammilla 14.2.2006

Kunnanhallitus