[Kaavakartta] [Kaavaselostus] [Osallistumis- ja arviointisuunnitelma] [Takaisin]

RAUTALAMPI
RÄMÄKÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1:5 000

MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET

VU

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue
Alueelle on tarkoitettu rinnehiihtoalueeksi. Alueelle saa rakentaa toiminnan kannalta tarpeellisia majoitus-, palvelu- ja huoltorakennuksia, teknisiä tiloja sekä rakenteita.

LV

Venevalkama ja laiturialue.

W

Vesialue.

1400
Rakennusoikeus kerrosneliömetreinä.


5 m sen yleiskaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.


Alueen raja.


Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.


Ohjeellinen alueen raja.

rm
Rakennusala, jolle saa sijoittaa majoitus-, palvelu- ja huoltorakennuksia.

ra
Rakennusala, jolle saa sijoittaa majoitusrakennuksia.

emt
Alue, jolle saa sijoittaa mastoja.

p
Ohjeellinen pysäköimispaikka.


Ulkoilureitti.

YLEISMÄÄRÄYKSET

Rakentaminen
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja värityksen puolesta ympäristöön.
Rakennusten tulisi olla alueittain ulkoasultaan, materiaaliltaan ja väritykseltään yhteneväisiä. Talousrakennusten tulee tyyliltään sopeutua päärakennukseen.
Rakennusten tulisi olla ulkoseinältään yhtä materiaalia ja suositeltavimmat materiaalit ovat höylähirsi tai hirsipaneeli. Värityksessä tulee välttää kirkkaita ja vaaleita sävyjä. Tornimaiset rakennelmat ovat kiellettyjä.
Rakennusten kattokaltevuuden tulee olla 1:2,5 tai jyrkempi. Suositeltavin kattomuoto harjakatto. Väritykseltään katon tulee olla tumma ja materiaaliltaan mieluiten huopa.
Ikkunapuitteissa tulisi välttää yksiruutuista mallia. Tuuletusikkunana suositellaan avattavaa lasiruutua.

Jätehuolto
Kiinteät jätteet tulee käsitellä kunnan jätehuoltomääräysten ja terveys- ja ympäristövi­ranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Vesihuolto
Rakennukset on liitettävä vesi- ja viemäriverkostoon.

 

Kuopiossa 25.9.2000

 

Timo Leskinen

DI. toimistopäällikkö