[Kaavakartta] [Kaavamääräykset] [Kaavaselostus] [Takaisin]

 

RAUTALAMMIN KUNTA
RÄMÄKÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1.     HANKEKUVAUS

Rautalammin kunta on vuokrannut Rämäkän laskettelukeskuksen uudelle yrittäjälle. Yrittäjän tarkoituksena on kehittää toimintaa. Alueelle on tarkoitus rakentaa vuokrattavia mökkejä.
Rautalammin kunta on päättänyt laatia alueelle kaavan laskettelukeskuksen toiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi sekä rakennustoiminnan mahdollistamiseksi.
Kaava laaditaan Rämäkän laskettelukeskuksen ympäröiville alueille Rautalammin kunnan omistamille maa-alueelle.

2. OSALLISET

Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perusteella ainakin seuraavat tahot:
·        Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat ja kiinteistöyhtiöt
·        Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset
·        Kunnan luottamuselimet
·        Kunnan eri hallintokunnat
·        Viranomaiset (Pohjois-Savon ympäristökeskus, Pohjois- Savon liitto)
·        Muut yhteisöt (kuten Savon Voima Oyj)

3. SUUNNITTELUPROSESSI

Rautalammin kunta laadituttaa asemakaavan ja sen muutoksen Suunnittelukeskus Oy:llä.
Kaavatyö on tarkoitus laatia seuraavan rungon muotoisesti:
·        Maastokäynti alueella ja neuvottelu kunnan edustajan ja yrittäjien kanssa on tehty elokuussa 2000.
·        Kaavaluonnoksen laadinta
·        Neuvottelut aloitteen tekijöiden kanssa
·        Päätös kaavan muuttamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville (lokakuu-marraskuu 2000)
·        Osallisten 1. kuuleminen  (marraskuu-joulukuu 2000):
-    tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse alueen sisällä ja rajanaapureina oleville maanomistajille ja kiinteistöyhtiöille
-    luonnos nähtävillä kunnantoimistossa
-    lausuntopyynnöt hallintokunnilta
·        Kaavaehdotuksen valmistelu
·        Kunnanhallituksen käsittely
·        Osallisten 2. kuuleminen ts. kaavaehdotuksen asettaminen virallisesti nähtäville (tavoite  maaliskuu 2001)
-    tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse niille jotka ovat luonnosvaiheessa tehneet huomauksia kaavasta.
-    ehdotus nähtävillä
-    lausuntopyynnöt viranomaisilta
·        Viranomaisneuvottelu
·        Kunnanhallituksen käsittely
·        Kunnanvaltuuston hyväksyminen (tavoite kevät 2001)

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Prosessin kussakin vaiheessa seurataan ja arvioidaan kaavasuunnitelman seuraavia ympäristövaikutuksia:
 
·        Vaikutusta luonnonympäristöön
·        Vaikutusta rakennettuun ympäristöön
·        Vaikutusta maisemaan
·        Taloudellisia vaikutuksia sekä
·        Sosiaalisia vaikutuksia

5. YHTEYSTIEDOT

Rautalammin kunnassa asiaa hoitaa:
Rakennustarkastaja Jouko Karjalainen
PL 4, 77701 Rautalampi
puh. 6890 235 ja 0400-272 771

 

Kaavan laatijana toimii
Suunnittelukeskus Oy
Timo Leskinen
Kuopionlahdenkatu 2 A, 70100 Kuopio
puh. 265 8620 ja 040-508 9680