Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.10.2005 hyväksynyt korttelia 33 (Taimela)
koskevan asemakaavan muutoksen.
Päätös on tullut lainvoimaiseksi 30.11.2005.

Rautalammilla 29.12.2005

KUNNANHALLITUS

Selostus   OAS   Kaava Merkinnät