KUULUTUS

Rautalammin kunnanvirastossa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti näh-tävänä 10.5.-10.6.2005 välisenä aikana seuraavat kaava-asiakirjat:

Toholahden teollisuusalueen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos).

Kaavoja koskevat kirjalliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa Rautalammin kun-nanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, PL 4, 77701 Rautalampi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tuure Savolainen puh. (017) 6890 236.

KUNNANHALLITUS

 

> osallistumis- ja arviointisuunnitelma

> kaavakartta