[Kaavakartta] [Havainnekuva] [Kaavaselostus] [Osallistumis- ja arviointisuunnitelma] [Takaisin]

RAUTALAMMIN KUNTA
ASEMAKAAVAN MUUTOS

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 104 ja 105 sekä lähivirkistysaluetta, katua ja yleisen tien aluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 104 ja 105 sekä lähivirkistysalueet, katu ja yleisen tien alueet.

MERKINNÄT JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

T

Teollisuusrakennusten korttelialue.

Tekstikehys: VL

Lähivirkistysalue.

Yleisen tien alue.
Tielle sallitaan vain kaavassa nuolella osoitetut liittymät.

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

 

Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

105

Korttelin numero.

2

Rakennuspaikan numero.

KORITIE

Kadun, torin tai puiston nimi.

II

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

 e= 0,30

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

 

Rakennusala.

  
       

Katu.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

 

Kuopiossa 08. marraskuuta 2000

 

Hannu Koskinen
DI, suunnittelupäällikkö

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan     .   .    2001                          §:n kohdalla hyväksynyt tämän asemakaavan muutoksen:

Rautalammilla         .         .2001