Rautalammin kunnanvirastossa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävänä 26.10. –25.11.2006 välisenä aikana seuraavat kaava-asiakirjat:

Turkkilanvuoren lähivirkistysalueen asemakaavan muutos on kaavoitustoimikunnan esityksen mukaisesti luonnoksena nähtävillä. Asemakaavan muutoksella on osoitettu energiahuollon alue lämpökeskusta varten Turkkilanvuorentien varrella urheilukentän ja Koulunlahden välissä taajama-alueen lounaisosassa.

Kaavaa koskevat kirjalliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, PL 4, 77701 Rautalampi.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä myös Rautalammin kunnan internetsivuilla osoitteessa http://www.kaavat.rautalampi.fi.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jouko Karjalainen, puh. (017) 6890 235.
KUNNANHALLITUS

Nimio Selostus OAS Merkinnät Kaava