Rautalammin kunnanvirastossa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävänä 13.2.-15.3.2007 välisenä aikana seuraavat kaava-asiakirjat:

Vuohiniemi, LV-alueen asemakaavan muutosehdotus. Alue on voimassa olevassa kaavassa merkitty LV-1 –alueeksi (venesatama/ venevalkama). Asemakaavan muutoksella alue muutetaan erillispientalojen alueeksi (AO) ja lähivirkistysalueeksi, eli vastaamaan alueen nykyistä maankäyttöä.

Kaavaa koskevat kirjalliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, PL 4, 77701 Rautalampi.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä myös Rautalammin kunnan internetsivuilla osoitteessa http://www.kaavat.rautalampi.fi.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jouko Karjalainen, puh. (017) 6890 235.
KUNNANHALLITUS

 

Nimio Selostus OAS Merkinnät Kaava Kansi